Taiko dziękuje Vitalikowi Buterinowi za uruchomienie warstwy 2 w sieci głównej Ethereum

Taiko wyraża wdzięczność Vitalikowi Buterinowi za uruchomienie głównej sieci Ethereum, podkreślając nacisk projektu na skalowalność, bezpieczeństwo i zaangażowanie społeczności.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

  • Taiko ogłosiło, że zostanie uruchomione w sieci głównej Ethereum.
  • Projekt wyraził wdzięczność założycielowi Ethereum, Vitalikowi Buterinowi.
  • Vitalik Buterin zaproponował niedawno inauguracyjny blok dla Taiko.

Taiko, obiecujący protokół warstwy 2 Ethereum, został oficjalnie uruchomiony w sieci głównej Ethereum, wyrażając jednocześnie wdzięczność dla założyciela Ethereum, Vitalika Buterina. Warto zauważyć, że uruchomienie, stanowiące znaczący kamień milowy w jego rozwoju, zostało dodatkowo podkreślone przez współzałożyciela Ethereum, Vitalika Buterina, który zaproponował inauguracyjny blok.

Tymczasem wdrożenie Taiko obiecuje zwiększoną skalowalność i bezpieczeństwo sieci Ethereum.

Kamień milowy Mainnetu Taiko i wkład Vitalika Buterina

Po dwóch latach dedykowanego rozwoju, Taiko przeszło z sieci testowej do sieci głównej, mając na celu skalowanie Ethereum przy jednoczesnym zachowaniu jego bezpieczeństwa. W znaczącym geście Vitalik Buterin zaproponował pierwszy blok w sieci głównej Taiko.

Tymczasem w niedawnym ogłoszeniu Taiko zamieściło cytat z Buterina, podkreślający znaczenie różnorodnych podejść w rozwiązaniach warstwy 2. „Ethereum czerpie korzyści z L2 przyjmujących wiele różnych podejść i doceniam, że są jednymi z pierwszych, którzy podążają w tym kierunku” – zauważył Buterin.

W szczególności protokół rollup Taiko, początkowo kontrolowany przez układ multisig, opiera się na walidatorach bloków Ethereum w celu sekwencjonowania transakcji, korzystając z gwarancji bezpieczeństwa zapewnianych przez Ethereum. Protokół wykorzystuje dowody SGX i planuje włączyć dowody wiedzy zerowej (dowody ZK) w celu dalszego zwiększenia bezpieczeństwa i skalowalności.

Współzałożyciel i dyrektor generalny Taiko, Daniel Wang, wyraził podekscytowanie premierą, podkreślając potencjał protokołu do bezpiecznego skalowania Ethereum.

Daniel Wang stwierdził:

Długo nad tym pracowaliśmy i jesteśmy niezmiernie podekscytowani, że możemy dostarczyć to, co uważamy za najbezpieczniejszą technologię do skalowania Ethereum.

Zaangażowanie społeczności i plany na przyszłość

Strategia uruchomienia Taiko obejmuje inicjatywy angażujące społeczność, takie jak program motywacyjny punktów Trailblazers i znaczący airdrop. Ponadto protokół planuje rozprowadzić 5% z 1 miliarda tokenów w ramach „zrzutu genesis”, aby nagrodzić swoich pierwszych zwolenników.

Patrząc w przyszłość, Taiko dąży do decentralizacji procesów sieciowych. Początkowo proponowanie i potwierdzanie bloków będzie kontrolowane w celu zapewnienia stabilności sieci. Jednak po ustabilizowaniu się, procesy te staną się bezprawne, umożliwiając szerszemu udziałowi społeczności w uruchamianiu węzłów, proponowaniu bloków i udowadnianiu.

Wang podkreślił znaczenie bezpieczeństwa i stopniowej decentralizacji, uznając nieodłączne wyzwania związane z wdrażaniem nowego oprogramowania blockchain. Ponadto Taiko planuje utworzenie DAO (Decentralized Autonomous Organization) jeszcze w tym roku, stopniowo przekazując kontrolę nad protokołem swojej społeczności. To etapowe podejście zmniejszy początkową kontrolę lub „koła treningowe”, aż do osiągnięcia pełnego zarządzania społecznością.

Uruchomienie Taiko stanowi znaczący postęp w zakresie rozwiązań warstwy 2 Ethereum, mających na celu poprawę przepustowości transakcji i bezpieczeństwa. Dzięki silnemu zaangażowaniu społeczności i mapie drogowej skoncentrowanej na decentralizacji, Taiko ma szansę odegrać kluczową rolę w podróży Ethereum w kierunku skalowalności.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *